Tvrtka

About Us V3

image

Ceste Sisak d.o.o su prema NKD-u registrirane za građenje cesta i autocesta, a bavi se održavanjem i zaštitom državnih, županijskih i lokalnih, te nerazvrstanih cesta. Pored osnovne djelatnosti obavlja i druge radove u niskogradnji za jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe na području Sisačko-moslavačke županije.

Lađarska 28 C , 44 000 Sisak, Hrvatska

Tel.: +385 44 530 244

E-mail: uprava@ceste-sisak.hr

CESTE SISAK d.o.o. je u pretežno privatnom vlasništvu (preko 50% privatnog kapitala). Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju nije mijenjao iznos temeljnog kapitala.

OIB: 61882951675

MB: 080203531