Povijest

About Us V3

image

Društvo s ograničenom odgovornošću, Ceste Sisak, iz Siska, je 1998.godine osnovala Sisačko-moslavačka županija, Izjavom o osnivanju kao jedini član i osnivač. Društvo je stvarno počelo raditi i poslovati kao društvo sa ograničenom odgovornosti 1.02.1998.godine sa temeljnim kapitalom u iznosu od 14.499.400,00 kuna.
Odlukom o privatizaciji Društva na 18.sjednici Županijske skupštine 17.srpnja 2003.godine. godine, utvrđen je način privatizacije Društva.

U trenutku privatizacije temeljni kapital društva je iznosio 14.520.000,00 kuna. Privatizacijom je obuhvaćeno 75% ukupnog temeljnog kapitala. Privatizacija je provedena na slijedeći način:

Prodaja s popustom
Prodaja s popustom 7.260 udjela Društva što je činilo 50% temeljnog kapitala Društva u ukupnoj nominalnoj vrijednosti 7.560.000,00 kuna zaposlenima i ranije zaposlenima u Društvu koji su državljani RH, tako da svaka od tih osoba može otkupiti najviše udjela u nominalnoj vrijednosti od 10.255 €. Zaposleni i ranije zaposleni imali su pravo upisa udjela i stekli su udjele uz primjenu načela jednakog stjecanja.

Prodaja bez popusta
Prodaja bez popusta 2177 udjela društva što je činilo 15% minus jedan poslovni udjel temeljnog kapitala Društva u ukupnoj nominalnoj vrijednost od 2.177.000,00 kuna.
Prilikom prodaje naprijed naznačenih poslovnih udjela pravo prvenstva kupnje imali su zaposleni i ranije zaposleni u Društvu.

Prijenos poslovnog udjela
Sisačko- moslavačka županija prenijela je bez naknade na Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 1452 udjela Društva, što je činilo 10% temeljnog kapitala Društva u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 1.452.000,00 kuna. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb obvezale su se posebnim ugovorom dati Društvu na korištenje građevinske objekte koje Društvo i sada koristi. Sisačko-moslavačka županija je zadržala u svom vlasništvu 3631 udjela Društva, što je činilo 25% + 1 poslovni udjel temeljnog kapitala Društva u ukupnoj nominalnoj vrijednosti 3.631.000,00 kuna.

Međutim, tijekom godina došlo je do određenih promjena prilikom otplate preuzetih poslovnih udjela članova Društva te je slijedom navedenoga došlo do promjena upisa vlasništva nad poslovnim udjelima. S obzirom na rezultat izvršenih radnji raskida Ugovora o prodaji udjela u trgovačkom društvu Ceste Sisak d.o.o. sa članovima Društva radi prethodno spomenute ne otplate udjela i time raskida Ugovora, došlo je do promjene vlasničke strukture te je Sisačko-moslavačke županija postala vlasnik 57,33% temeljnog kapitala, dok zaposleni i ranije zaposleni , te Hrvatske ceste d.o.o. su obuhvaćali 42,67 % udjela Društva.

Županijska skupština sisačko-moslavačke županije je na 11. sjednici održanoj 23. rujna 2010. godine donijela je Odluku o provođenju postupka prodaje udjela u Trgovačkom Društvu Ceste Sisak čime je započeo postupak prodaje poslovnih udjela u Društvu koji je okončan donošenjem Odluke o prihvaćanju ponude za kupnju udjela Društva u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije na 17. sjednici županijske skupštine održanoj 10. listopada 2011. godine.

Dana 14. listopada 2011. godine Trgovačko Društvo IGM Turopolje je sklopilo ugovor o kupnji i prijenosu poslovnih udjela Društva čime je postalo većinski vlasnik Društva sa 57,33% udjela Društva.