Misija, vizija i ciljevi

About Us V3

image

Misija
Držati korak sa najboljima oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju, interne potencijale i dinamičan pristup tržištu.

Vizija
Osiguranje pozicije na tržištu brinući o zadovoljstvu krajnjih korisnika našh usluga na način koji teži ispunjenju zadanih ciljeva te jamči rast Društva u budućnosti.

Ciljevi
1. Zadržavanje likvidnosti
3. Kontinuitet investicija
2. Daljnji rast i razvoj
4. Ulaganje u opremu i znanje radnika