Dokumenti

About Us V3

image

Izvješća Uprave (……. -2017.)

Donacije (……..-2017.)

Kolektivni ugovor

Zakonska regulativa

  • Zakon o cestama 2014.
  • Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2015.
  • Pravilnik o ophodnji cesta NN-75-2014
  • Pravilnik o održavanju cesta NN-90-2014

GDPR