Djelatnosti

Naše djelatnosti obuhvaćaju redovno i izvanredno održavanje cestovnih prometnica te odrađivanje posla zimske službe.