Županijske ceste

ŽUPANIJSKE CESTE:            
             
red. br. kat. broj ceste NAZIV CESTE širina duljina (km) makadam
1. županijska 3041 Lijevi Dubrovčak – Veleševec – Orle – Bukevje – A. G. Grada V. Gorica 4,0 3,7 0,0
2. županijska 3120 Jezero Posavsko (Ž3041) – Martinska Ves – A. G. Grada Siska 4,5 19,1 0,0
3. županijska 3121 Lijevi Dubrovčak (Ž3041) – Lijevo Trebarjevo – Mahovo – A. G. Grada Siska 4,5 19,0 0,0
4. županijska 3151 Peščenica (D30) – Brežane Lekeničke – Cerje 3,5 7,5 0,0
5. županijska 3156 D30 – Žažina – Mala Gorica – D30 3,5 6,5 2,7
6. županijska 3157 Dužica (D30) – Greda – A. G. Grada Siska 4,0 1,3 0,0
7. županijska 3230 Ž3151 – Poljana Lekenička – D30 3,5 7,1 3,5
8. županijska 3242 Brest Pokupski (D30) – A. G. Grada Sisak 5,0 1,9 0,0
9. županijska 3274 Mahovo (Ž3121) – A. G. Grada Sisak 5,0 4,9 0,0
10. županijska 3292 Želj. Postaja – Pešćenica (D30) 4,0 1,6 0,0
      SISAK UKUPNO km:   72,6 6,2
1. županijska 3196 Ž3198 – Novi Farkašić – Slana – Glinska Poljana – D37 4,5 17,3 3,2
2. županijska 3197 D37 – Strašnik 3,0 2,5 0,0
3. županijska 3198 Nebojan – G. Mokrice – D37 4,5 8,1 0,0
4. županijska 3199 Petrinja: D37 – Želj. postaja (Mažuranićeva ulica) 5,0 0,5 0,0
5. županijska 3200 Petrinja: D30 -D37 – L33046 6,0 3,0 0,0
6. županijska 3201 D30 – Donja Mlinoga – Jabukovac (Ž3234) 4,5 14,1 0,0
7. županijska 3202 N. Drenčina (L33051) – D37 3,5 2,5 0,0
8. županijska 3208 A. G. Grada Sisak – Blinja (D30) 5,0 1,1 0,0
9. županijska 3234 D6 – Veliki Šušnjar – Miočinovići – D. Stupnica – D6 4,0 20,3 0,0
10. županijska 3235 Ž3201 – D. Bačuga – Grabovac Banski – Ž3234 6,0 7,1 0,0
11. županijska 3240 D. Mlinoga (Ž3201) – G. Mlinoga – D30 2,5 7,9 6,2
      PETRINJA UKUPNO km:   84,4 9,4
1. županijska 3193 Ilovačak – Ž3194 3,0 1,8 0,0
2. županijska 3194 Ž3152 – Gornja Bučica – D31 3,0 8,1 2,2
3. županijska 3195 Slatina Pokupska (D31) – Zaloj – M.Solina – Prekopa (D37) 4,0 18,8 15,1
4. županijska 3223 Hader (Ž3195) – Dvorište – Gornji Viduševac (D31) 4,0 6,5 0,0
5. županijska 3231 Glina (D6) – Veliki Obljaj – G.P. “Bosanska Bojna” (gr. R.BiH) 5,0 20,2 3,2
6. županijska 3232 D6 – Majske Poljane 3,5 1,0 0,0
7. županijska 3234 D6 – Veliki Šušnjar – Miočinovići – D. Stupnica – D6 4,0 9,0 0,0
8. županijska 3238 Ž3234 – M.Gradac – Dragotina (D6) 5,0 11,4 3,1
9. županijska 3275 Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196) 3,0 3,9 3,9
      GLINA UKUPNO km:   80,7 27,5
1. županijska 3241 Borojevići (L33110) – Mečenčani – D30 5,0 4,7 0,0
2. županijska 3245 Graboštani (D224) – želj. postaja – V. Krčevo 3,5 3,8 0,0
3. županijska 3264 Šaš (Ž3294) – Utolica – D47 4,0 8,9 4,5
      H. KOSTAJNICA UKUPNO km:   17,4 4,5
1. županijska 3234 D6 – Veliki Šušnjar – Miočinovići – D. Stupnica – D6 4,0 11,5 0,0
2. županijska 3262 Gorička (L33154) – D. Javoranj – D6 4,5 11,8 0,0
3. županijska 3263 Zrin (L33153) – G. Oraovica – Divuša (D47) 3,5 11,6 2,9
      DVOR UKUPNO km:   34,9 2,9
1. županijska 3211 Gornja Letina (L33067) – Sunja – D224 5,0 8,1 1,8
2. županijska 3244 D30 – M. Gradusa – Drljače – D224 3,0 13,9 4,5
3. županijska 3247 Sunja (Ž3211) – Bistrač – Strmen – Slovinci – Timarci (L33126) 4,5 29,1 0,0
4. županijska 3294 Sunja (D224) – Hr. Dubica (D47) 6,0 26,4 0,0
      SUNJA UKUPNO km:   77,5 6,3
             
      UKUPNO ŽUPANIJSKE ZA CESTE SISAK   367,5 56,8